Implanty zębów

Implantologia to jedna z lepszych metod odtwórczych w układzie stomatognatycznym. Za pomocą implantów stomatologicznych, skutecznie uzupełniamy pojedyncze ubytki, kilka braków zębowych, jak i całkowite bezzębie.

Co to są implanty zębów?

Implanty dentystyczne to niewielkie śrubki wykonane z tytanu lub innych stopów dobrze tolerowanych przez nasz organizm. Wszczepione chirurgicznie w kość szczęki lub żuchwy zastępują korzeń brakującego zęba oraz tworzą podbudowę dla nowej korony zęba. Na implantach dzięki specjalnym łącznikom umocować możemy pojedynczą koronę, most lub protezę, bez konieczności oszlifowywania sąsiednich zębów.

mkkmed-implanty-zebow

Leczenie implantologiczne

Leczenie implantologiczne umożliwia uzupełnienie różnego rodzaju braków zębowych. Implanty pozwalają na odtworzenie pojedynczych brakujących zębów, służą jako filary w mostach protetycznych oraz jako elementy utrzymujące protezy. Sprawdzi się więc gdy potrzebujemy uzupełnić pojedynczy ząb, ale także gdy z jakiegoś powodu straciliśmy ich więcej lub nawet wszystkie.

Procedurę wszczepienia implantu poprzedza szczegółowa diagnostyka, na podstawie której przygotowywany jest szczegółowy plan leczenia. Wszystko zależy od stanu uzębienia pacjenta, ilości wszczepionych implantów oraz wyboru późniejszego uzupełnienia protetycznego.

Implanty są najbardziej fizjologiczną metodą odtwarzania zębów, gdyż nie naruszają zębów sąsiednich, a odbudowana na implancie korona zęba niczym nie różni się wyglądem i funkcjonalnością od własnych zębów.

Implanty zębów są rozwiązaniem trwałym, niezwykle funkcjonalnym i nie różnią się estetycznie od zębów naturalnych. Doskonale odtwarzają utracone zęby oraz przywracają upośledzone funkcje jamy ustnej, takie jak żucie czy mowa. W znaczącym stopniu poprawiają komfort życia.

Przykłady zastosowania implantów:

1. Wszczepienia jednego implantu w miejscu brakującego zęba a następnie wykonanie korony i umieszczenie jej na wprowadzonym implancie.

mkkmed-implanty-1

2. Uzupełnienia braków zębowych poprzez wszczepienie dwóch implantów i wykonaniu mostu, który jest umocowany na stałe.

mkkmed-implanty-2

3. Wszczepienie minimum sześciu implantów przy bezzębiu w szczęce pozwala na wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego (mostu).

mkkmed-implanty-3

4. Wykonana ruchoma proteza jest stabilizowana wszczepionymi implantami.

mkkmed-implanty-4