implant

Implantologia

Implantologia to jedna z lepszych metod odtwórczych w układzie stomatognatycznym. Za pomocą implantów stomatologicznych, skutecznie uzupełniamy pojedyncze ubytki, kilka braków zębowych, jak i całkowite bezzębie.

Implanty dentystyczne to niewielkie, tytanowe śruby wszczepione chirurgicznie w kość szczęki lub żuchwy zastępujące korzeń brakującego zęba oraz tworzące podbudowę dla nowej korony zęba. Wykorzystywane są do umocowania koron, mostów, bez konieczności oszlifowywania sąsiednich zębów lub do zapewnienia lepszego utrzymania protez częściowych i całkowitych. Tytan okazał się materiałem najlepszym, jest lekki, obojętny biologicznie, bardzo wytrzymały, o małym przewodnictwie cieplnym.
Po wszczepieniu implant pozostaje w kości od 3 do 6 miesięcy, gdzie ulega osteointegracji, czyli zespolenia z tkanką kostną. Implanty są najbardziej fizjologiczną metodą odtwarzania zębów, gdyż nie naruszają zębów sąsiednich, a odbudowana na implancie korona zęba niczym nie różni się wyglądem i funkcjonalnością od własnych zębów.
Implanty zębów są rozwiązaniem trwałym, niezwykle funkcjonalnym i nie różnią się estetycznie od zębów naturalnych, a więc w znaczącym stopniu poprawiają komfort życia.

 

Metod implantologicznych i systemów jest bardzo wiele. Wszystkie one mają na celu:

- odtworzenie pojedynczych brakujących zębów,
- służą jako filary w mostach protetycznych,
- jako elementy utrzymujące protezy.

 

Przykłady zastosowania implantów:
rys. 1 - wszczepienia jednego implantu w miejscu brakującego zęba a następnie wykonanie korony i umieszczenie jej na wprowadzonym implancie
rys. 2 - uzupełnienia braków zębowych poprzez wszczepienie dwóch implantów i wykonaniu mostu, który jest umocowany na stałe

rys. 3 - wszczepienie minimum sześciu implantów przy bezzębiu w szczęce pozwala na wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego (mostu).

rys. 4 - wykonana ruchoma proteza jest stabilizowana wszczepionymi implantami.

 

implant implanty implanty implanty