chirurgia

Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Oprócz zabiegów usuwania zębów w ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów wspomagających inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję (resekcje wierzchołka korzenia), periodontologię (chirurgia przyzębia), protetykę (chirurgia przedprotetyczna) oraz implantologię.

Usunięcie zęba (ekstrakcja)

Usunięcie zęba jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium (kleszczy, dźwigni itp.). Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu. Wskazaniami do ekstrakcji zębów są generalnie stany chorobowe niepoddające się już leczeniu zachowawczym.

 

Usunięcia zęba zatrzymanego

Najczęściej zatrzymaniu ulegają dolne ósemki, czyli zęby mądrości oraz górne kły, czyli zęby trzecie. Zęby te nie wyrastają i pozostają zatrzymane w kości, często też są niewidoczne w jamie ustnej. Odkrywane dopiero są podczas badania radiologicznego albo sami pacjenci zgłaszają dolegliwości bólowe ze strony tych zębów. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż zwykła ekstrakcja, lecz dzięki wysokim umiejętnościom nie stanowi dla pacjenta większej uciążliwości.

 

Resekcja
Resekcja (jednokorzeniowa lub wielokorzeniowa) jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz z przewlekłymi zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi.
Po odcięciu wierzchołka korzenia wypełnia się jego zakończenie szczelnym materiałem. Następnie ranę zaszywa się i pozostawia do zagojenia. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Ogromną zaletą tego zabiegu jest możliwość wyleczenia zęba bez konieczności jego usunięcia.
Resekcja wskazana jest przy:
- przewlekłych zapaleniach tkanek okołowierzchołkowych (ziarniniaki, torbiele korzeniowe),
- trudnościach w leczeniu zachowawczym (zakrzywiony, zwężony kanał korzeniowy),
- nieprawidłowościach patologicznych (zębiniaki),
- popełnieniu błędów jatrogennych czyli błędów lekarza (perforacje ściany kanału, złamanie narzędzia kanałowego).

 

Hemisekcja
To obcięcie połowy zęba. Celem zabiegu jest usunięcie korzenia zęba wielokorzeniowego wraz z odpowiadającą częścią koronową. Zabieg ten wykonuje się w zębach trzonowych dolnych i przedtrzonowych wielokorzeniowych. Oddzielony fragment zęba usuwa się. Dzięki temu prostemu zabiegowi istnieje możliwość zachowania fragmentu zęba, który spełni rolę zęba filarowego przy odbudowie protetycznej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.
Nie wykonując takiego zabiegu ząb należałoby usunąć, gdyż zmiany zapalne przy wierzchołku jednego z korzeni to potencjalne źródło zakażenia dla organizmu.
Wskazania do hemisekcji:
- próchnica głęboka drążąca w kierunku rozwidlenia korzeni,
- zmiany zapalne w obrębie korzenia niedostępnego dla narzędzi kanałowych,
- perforacja kanału lub złamane narzędzie w kanale,
- duży zanik kości szczęk w obrębie jednego korzenia zęba,
- głęboka kieszonka kostna,
- pionowe złamanie korzenia lub korony.